Den ortodokse kirke 
og dens ikoner

 
Generelt

Bemærk: En parentes omkring et hyperlink angiver, at det har været/er ude af funktion. Hvis forbindelsen ikke kan genetableres efter et stykke tid, vil linket blive slettet fra denne hjemmeside. 

Byzantium - Paul Halsalls store velorganiserede website vedr. historiske studier af Byzans, inkl. tekster og billeder om den ortodokse kirke. Kortfattet introduktion. Adskillige godt kommenterede søgefunktioner. Audio. Se Gallery angående billedmateriale, bl.a. en del ikoner. (Tilknyttet Fordham University, New York).

Global Index - en alfabetisk liste over copy-frit materiale på engelsk om den ortodokse kirke online. Sammesteds findes en Local Collection af tekster. (Karen Ræ Keck and Norman Hugh Redington, St. Pachomius Library).

A Dictionary of Orthodox Terminology   - et fyldigt alfabetisk opslagsværk vedr. alt muligt inden for den ortodokse kirke. (Greek Orthodox Archdiocese of America).

Encyclopædia Britannica - artikler om østlig ortodoksi: historiske forløb, trosindhold og liturgi (adgangskode!).

Mount Athos - velordnet oversigt med korte informationer om klostrene på Athos. Mange fotos. (Privat, Grækenland).

Mount Athos:The Holy Mountain - informativ side om Athos' historie og om klostrene med eksempler på forskellige epokers kunst/ikoner. Fint billedmateriale. Også information om besøg på Athos. (Makedonien, Grækenland - se også nedenfor).

The Labyrinth - god søgemaskine til middelalderstudier incl. religion og kunst; stor database under opbygning. (Tilknyttet Georgetown University, Washington D.C.).


Ortodokse kirker

Her følger adresserne på  nogle af de ortodokse kirker, som har lagt mest (relevant) materiale ud.

Ecumenical Patriarchate of Constantinople - indeholder bl.a. et afsnit om historie, Hagia Sophia samt et digitalt fotogalleri, hvor man kan finde en samling af små ikoner.

Greek Orthodox Archdiocese of America - her ligger en stor mængde information om stort set alt inden for den ortodokse kirke (klik på "Orthodox Christianity"), hvoraf noget kan høres på Realplayer. Afsnit  om helgenkalender, liturgisk musik m.m. Både audio og video. Søgefunktion.

Orthodox Church in America - indeholder en del information om kirken, troen, bøn m.m. Også afsnit om ikoner (se nedenfor). Desuden en længere artikel om ortodoksi (klik på  "Orthodox Christianity", derefter på "The Orthodox Faith"). Dokumenter om familiepolitik (inklusiv homoseksualitet) samt andre kirkelige erklæringer.


Christian Coptic Orthodox Church of Egypt - websiden her hører ikke til de smarteste. Til gengæld er den meget informativ. I selve introduktionsteksten ligger henvisninger til den koptiske kirkes historie, liturgi, sakramenter, helligdage, kunst, arkitektur, musik m.m. Desuden bl.a. et afsnit om gnosticisme, og et om ikonografi. Billedmateriale (se om ikoner nedenfor).

Myriobiblos - et græsk online bibliotek, som indeholder  mange liturgiske tekster,  kirkedokumenter, artikler om kunst, teologi, filosofi m.m. (Den græske kirkes e-tekst bibliotek). 


Den ortodokse kirkeforening  (da) - orientering om ortodoks kirke og teologi. Indeholder artikler bl.a. om dåb, nadver, skriftemål, bibellæsning og faste. Nogle få liturgiske tekster. Links og kalender over gudstjenester. Formålet er primært at etablere
ortodokst, kristent gudstjenesteliv i Danmark. Gudstjenestesproget er dansk. Organisatorisk er den danske menighed, som forestås af f. Poul Sebbelov, en filial af en større menighed i Oslo, Hl Nikolai Menighet. Gudstjenester er åbne for alle.  (Kirkeforeningen "Gudsmoders Beskyttelse").

Audio

Liturgia -
her ligger en hel del liturgiske tekster, mange fotoer, der illustrerer forskellige faser i liturgien samt video'er fra gudstjenesten. Dette site anbefales dog mest pga. de mange lydfiler. Her kan man høre forskellige kirkekors liturgiske sang i god lydkvalitet. Den engelske version ikke færdigudbygget, men oversæt siden til dansk og klik på liturgiske salmer. (
St. John the Forerunner Russian Orthodox Church (Chesmenskaya), St-Petersburg, Rusland).

Links

Eastern Orthodoxy - en lang række kommenterede links. God og velorganiseret. For ikonernes vedkommende se også her. (Wabash College, Indiana).

Byzantine and Medieval Web Links -  på denne webside er der et stort afsnit om generelle links til ortodoks kristendom samt links til ortodokse klostre og kirker. (Tilknyttet Fordham University, New York).

Orthodox links in Internet - en meget omfattende samling links til alt inden for den ortodokse kirke. Geografisk opdeling. Mange links til nutidige ikonmalere/værksteder/gallerier. (Bialystok-Gdansk Diocese of Orthodox Church in Poland).

Ikoner
De fleste websteders ikoner kommer først frem som thumbnails, som ved et klik forstørres i varierende mål på skærmen. Det kan ind imellem tage lidt tid at hente billedet ned, bl.a. fra nogle af de russiske sider. Til gengæld belønnes ventetiden rigeligt, idet der kun er lagt links ind, hvis ikoner gengives i en god billedkvalitet (i en skala fra antagelig/god til usædvanlig flot). Så vær lidt tålmodig, slap af og nyd disse billeder!

Alle ikonerne her på denne side kan nu ses i forstørrelser. For at undgå skrift på siderne med forstørrelserne, aktiveres links til de websites, som ikonerne stammer fra, direkte ved et klik på ikonen.

Ikonografi

Icon Painting
- et super websted! Fremragende introduktion til russisk ikonmaleri: Information om forskellige teknikker, de forskellige skoler (Kiev, Novgorod, Moskva og Pskov) og kunstnere (Theophanes, Rublev o.a.). Gennemgang af de mange temaer, der går igen i ikonmaleri, rigeligt illustreret med eksempler i god billedkvalitet. (Tilknyttet Rollins College, Florida).

Novgorodian Icon-Painting - en lang, grundig og informativ artikel, fyldt med kommenterede eksempler på Novgorodskolens ikoner. (Officiel website om Novgorod, Rusland).

The icons of Macedonia - kort artikel om fresco- og ikonmaleri i Macedonien. (Macedonian Culture and Information Centre, London).

Russian Orthodox Cathedral - i sektionerne "Icons of the Mother of God", "Lives of Saints" samt "Orthodox Feasts" ligger information om kirkeårets festdage og helgener. Små ikoner illustrerer en del af teksten. (The Russian Orthodox Cathedral of St. John the Baptist, Washington, D.C.).

Andrei Rublev - artikel om Rublev og hans ikoner. ("All Regions of Russia by Pictures", privat).

Byzantine Art Icons - dette værksted har malet ikoner til mange kirker i Grækenland og andre steder i verden. Indeholder sider om såvel "portable icon technique" som "wall icon technique"; desuden et eksempel på en bøn.  (Privat, Grækenland).

- se også nedenfor for flere sider om ikonografi

Ikonerne er opdelt i flg. tre kategorier:

A. Ikoner med billedbeskrivelse

Ukrainian Icon Gallery - smuk samling af 25 ikoner opdelt kronologisk i 6 afsnit. Fine beskrivelser samt fin lille introduktion. (Ukrainsk græsk katolsk ærkesæde i Lviv).

Timken Museum Icon - indeholder nogle få mindre ikoner. (Timken Museum of Art, San Diego, Californien).

The State Hermitage Museum - her ligger mange fine eksempler på gamle russiske ikoner. Søg på "icons". (Sct. Petersborg, Rusland).

Kirchen Kalender - indeholder en samling ikoner tilknyttet kirkeårets forskellige festdage. Også en side vedr. månedernes festikoner. Tysk website.

Early Christian and Byzantine Image Pages - et utrolig flot og omfangrigt websted, tilknyttet undervisningsbrug. En guldgrube af fresker, mosaikker, metalkunst, ikoner, illuminerede manuskripter, kirker, klostre og meget, meget andet i smukke, store gengivelser. Ikonerne er (primært) samlet i sektionerne "Sinai Icons", "Festival Icons" (3 sider), "The Theotokos", "Christ" og "Contemporary Russian Art". (Prof. Joe Byrne, Belmont University, Tennessee).

Icons of Bosnia-Herzegovina - et meget fint site med udførlig tekst om kirker, klostre og ikoner i området. Smukke gamle ikoner fra 16.-19. årh. God billedkvalitet. Her gives der også et indtryk af krigens følger for den religiøse kunst. (Svetlana Rakic, flygtet fra Sarajevo 1992, nu tilknyttet Franklin College, Indiana).

Belarusian School of Icon Painting - mindre samling af fine gamle ikoner med billedbeskrivelser fra et område, som de færreste måske kender til. Fin billedkvalitet. Tekst om ikonografi og ikoners rette brug. (Hviderusland).

Sacred Art Gallery - her ligger 84 ikoner online af en meget stor privat samling. Ikonerne spænder fra tiden ca.1650 til 1918. De er placeret i kronologisk rækkefølge med de ældste ikoner først. Bemærk: Meget velegnet til undervisning pga. udførlige beskrivelser af hver ikon. Fremragende billedkvalitet i gode forstørrelser. (James and Tatiana Jackson Collection, Cedar Falls, Iowa - samlingen ligger på James Jacksons website med salg).

Mount Athos: The Holy Mountain - det siges her, at der findes omkring 20.000 ikoner på Mount Athos. En lille brøkdel af disse præsenteres her i ikonografisk sammenhæng. Meget smukke i fin billedkvalitet. Samme side indeholder også et afsnit om mosaikker og vægmaleri. (Makedonien, Grækenland).

Ethiopian Icons - interessant lille samling af etiopiske ikoner. To sektioner: 1) "Faith" med ikonudstillingen og 2) "Science", som er en illustrativ gennemgang af restaureringsprocessen. (National Museum of African Art, Smithsonian Institution).

The Icons of St. Catherine's Monastery - en udstilling af de meget gamle ikoner fra Sct. Catherine klostret på Sinai, ledsaget af tekst om ikonografi samt oplysninger om de enkelte ikoner. Se også Icon Gallery. (John Watson for Tour Egypt).

Byzantium (ca. 330-1453) - en udstilling af byzantinsk kunst, herunder ikoner. Udførlig information om ikoner og ikonoklasmen. Der er også en anden sektion med highlights, men her er billederne meget små. Til gengæld er her rigtig mange informationer. (Metropolitan Museum of Art).

Byzantium - en lang informativ artikel, som redegør for en stor del af ikonerne fra Metmuseums udstilling "Faith and Power 1261-1557" (se ovenfor). Selve ikonerne vises i lille format, men billedkvaliteten er god. (Carter B. Horsley, The City Review Inc., New York).

Icons of Macedonia - en stor og smuk samling tidlige ikoner fra 11.- 16. årh. Mange af ikonerne er blevet beskadiget og er blevet nænsomt restaureret. Overvejende museumsstykker i rimeligt gode forstørrelser. Udførlig beskrivelse og information. Fyldig artikel om "ikonens historie" i Makedonien.

The British Museum - brug søgefunktionen til såvel ikonsamlingen som til de korte ikonografiske artikler.

 

 

B. Ikoner med nogle få informationer

Russian Icons - en større og meget fin samling med en usædvanlig flot billedkvalitet (det tager lidt tid at downloade de meget store billedfiler i high resolution, men det betaler sig; ellers vælg standard resolution eller den hurtige P for low resolution). Søgefunktion. (Christusrex, non-profit).

Gallerie di Palazzo Leoni Montanari - en omfattende samling på godt 130 ikoner fra det 13.-20. årh. ligger i dette online galleri som en permanent udstilling. Små billeder,men detaljer kan vises.Italiensk og engelsk.

Icons of the Saris Museum - indeholder en samling ikoner fra Saris Museum i Bardejov i Slovakiet med informationer om datering og oprindelsested. (Walter Maksimovich, Kensington MD, USA).

Orthodox Icons -  nye og gamle ikoner i skønsom blanding; der mgl. dateringer. Smukke i de store størrelser. (Orthodox Christian Fellowship - undgå clip-art på denne side).

St.Catherine's Monastery - mindre website om det gamle kloster på Sinai; indeholder bla. nogle meget gamle ikoner og der er fotos af hele ikonostaser. (Det egyptiske turisme-ministerium).

Novgorod Icon Gallery - stor samling indekseret efter emne og periode. Ingen eller kun få informationer. Billedkvalitet ikke helt i top. Lang artikel om ikonmaleri.(Officiel website om Novgorod, Rusland).

Serbian Orthodox Diocese - en samling (delvis beskadigede) serbiske ikoner. God billedkvalitet. Indeholder desuden bl.a. udførlige beskrivelser af et par klostre, illustreret med billeder. Introduktioner med ikoner til Kosovos og Metohias historie og kulturelle arv. (Serbian Orthodox Diocese of Raska and Prizren).

Old Russian Icons - indeholder en lille samling af de kendte fine gamle ikoner, bl.a. af Andrei Rublev. God billedkvalitet. Kort generel tekst. (
Victor Potoskouev, The Russian Art Gallery).

Russian Icons Gallery  - japansk website, klik ind på "Plates" for at se ikoner. Kort engelsk og fransk tekst.

Gianadda Foundation - udstiller 9 mindre ikoner fra Skt. Catherine klostret på Sinai bjerget (okt-dec. 2004). Se også efter tidligere og fremtidige udstillinger. (The Pierre Gianadda Foundation, Schweiz).

The Passions of Christ - indeholder 15 gamle ikoner fra Cypern, hvor nogle ikke er i ret god stand. Ikonerne er samlet omkring påskens motiver (og lagt ud med et politisk motiv for øje, på denne græsk-ortodokse website).

The Icon Gallery - et tysk galleri i München med fine gamle ikoner (21 stk. online).

Imago - en mindre samling gamle ikoner.

Old Serbian Icons - her ligger nogle meget gamle (og delvis beskadigede) serbiske ikoner. Interessant. Desværre er billedkvaliteten ikke helt god.     

World's Great Madonnas - en samling af historiske billeder af jomfru Maria, herunder et par ikoner. Indgangssiden er centreret om bebudelsen og Jesu fødsel. Mere interessant er nok "archive of past images", et arkiv, hvor der siden juli 1999 hver uge er tilføjet et nyt madonnabillede. En spændende samling i meget fin billedkvalitet, desværre uden informationer.

Lemko Icons - her ligger 7 meget smukke ikoner fra polske museer. Storformat i fin kvalitet. Desuden en lang artikel om ikonografi. (Walter Maksimovich, Kensington MD, USA).

Pearls of Folk Architecture - en meget interessant side om gamle trækirker fra 1700-tallet og eksempler på ikonostaser og ikoner i området ved Karpaterbjergene. Billeder af lidt varierende kvalitet og størrelse. Har samme domæne som Lemko Icons (ovenfor). Hvis man går tilbage til hovedsiden: Religious Life, finder man forskellige links til andre sider med et lidt "anderledes" indhold, bl.a. flere artikler om trækirkerne og deres arkitektur. Som webmaster selv så rigtigt skriver: "Lemko site is an organizational disaster but has lots of good information". (Walter Maksimovich, Kensington MD, USA).

Icon Painting in Belarus - her ligger mange spændende og lidt "anderledes" ikoner fra 15.-18.årh. Gode  billedforstørrelser! 

Icons of the Church Year - ikonerne her er opdelt efter kirkeåret. Der er henvisninger til tekst om de fleste tilknyttede festdage, dvs. ikonerne placeres i deres rette sammenhæng, men de er uden dateringer! Nye og gamle ikoner ligger mellem hinanden, alle i god billedkvalitet. En del af ikonerne skæmmes dog af "overskrifter" påført selve ikonen.
Sammesteds ligger siden Icons of the Mother of God, som indeholder en liste af små ikoner. Der findes også en side med en kortfattet tekst og billeder af mirakel-ikoner af Guds Moder. (Orthodox Church in America).

Coptic Icons and Texts - fin lille samling med nogle få informationer om den enkelte ikon, men ingen dateringer! (The Institute for Antiquity and Christianity, California).

Russian Icons - Olga's Gallery - et meget smukt galleri med mange af de klassiske russiske ikoner i meget flot storformat. Der er 3 sektioner samt særlige sider, med korte biografier, om Theophanes, Andrei Rublev og Dionysius.
Næsten alle ikoner daterer sig fra 11.-16. årh. og findes nu i museumssamlinger i St. Petersborg, Novgorod og Moskva.
Kort information om hver ikon samt om ikonografi.

Icons from Struga (Makedonien) - en mindre samling med kort information. (Fader Stefan Sandzhakoski).

Our Lady of Balamand - dette kloster i det nordlige Libanon udstiller en mindre samling ikoner. Der er forskellig udmærket information om ikonerne, men ingen dateringer. (Our Lady of Balamand Patriarchal Monastery, Libanon).

The Irkutsk Art Museum - en lille fin samling af ikoner fra 15.-18. årh. Flot billedkvalitet. (The Art Museum of Irkutsk, Sibirien).

Old Russian Icon Painting - indeholder en samling af fine ikoner fra 14.-19 årh. (The Sergiev Posad State History and Art Museum-Reserve, Moskva regionen).

Iconography - her ligger en samling på flere hundrede ikoner fra fortrinsvis det 14.-17. årh. i meget fin billedkvalitet. Start med at klikke på Иконография. Navigationen kan forekomme noget diffus; mapperne er organiseret efter emner, så nogle ikoner dukker op flere steder. Information på russisk om tid og sted (oprindelig samt nuværende placering af det enkelte ikon). Bibliografi. Søgefunktion. Benyt evt. et program som Free Translation Online, som nemt oversætter fra russisk til engelsk. Dette website anbefales varmt!

Christianity in icons, murals & mosaics - her udstilles omkring tre hundrede gamle ikoner af de kendte mestre og fra de store ikonskoler. Billedkvaliteten er stort set i orden. Galleriet er emneopdelt, men man kan også vælge andre indgange: ikonskoler, ikonmalere, ikonernes nuværende placeringer i kirker, klostre og museer samt en indgang, hvor man kan se, hvordan ikonerne hører sammen i ikonostasen. Bemærk at den russiske version af websitet indeholder flere ikoner end den engelske version. En rundtur på disse websider kan anbefales.

Christian image - en meget stor samling fortrinsvis gamle ikoner. Ret små filer i overvejende god gengivelse. Billedbeskrivelse ved flere af ikonerne. Ved hver ikon en "stemmeboks", hvor man kan give sin mening til kende.
I den russiske version af websitet findes mange flere ikoner end i den engelske version. Den er et besøg værd, især pga. de mange byzantinske/græske ikoner.

The Moscow Kremlin - museet udstiller en side med 7 små ikoner.

Saint Andrey Rublyov's Icons - her udstilles 17 fine ikoner af Rublev i god billedkvalitet. Ikonerne kan forstørres to gange (2. gang: klik på "Cсылка"). Kun på russisk.

Virtual Collection of Icons - Samlingen er emneopdelt - den angivne adresse begynder med Treenigheden. Derefter klikkes på sektionerne: Kristus, Deesis, Gudsmoder1, Gudsmoder2, Sofia, Festdage NT, Festdage, Helgener1, Helgener2 samt Andre (benyt indeks øverst i ruden - anvend evt. et oversættelsesprogram som Free Translation Online). Samlingen er af blandet indhold, men den indeholder mange fine eksemplarer. Kun russisk. (Nesusvet, privat).

Russian Art XII-XVII Centuries - museet her udstiller en række fine ikoner. (The State Tretyakov Gallery).

Palech Icons - en samling ikoner fra Palech fra 17.-19. årh. Ingen systematik i oplistningen. Noget svingende billedkvalitet. Downloader langsomt. De fleste ikoner fra State Museum of Palekh Art.

Odigia Ikonenmuseum - en udstilling af gamle ikoner med typebeskrivelser, bl.a. af Johannes Døberen. Informative eksempler på restaurering. Information desværre kun på hollandsk. Billedkvaliteten o.k. (Odegia Institute, Haag, Holland).

Culture of Russia - en stor og usædvanlig flot udstilling af de berømte pragteksemplarer af russiske ikoner. Websitet er, bortset fra forsiden, kun på russisk, og det er lidt vanskeligt at navigere i. Men det betaler sig helt bestemt at have lidt tålmodighed her. Prøv at søge på russiske ord som Икона - Богоматерь - Спас (dvs. ordene for ikoner, gudsmoder og Kristus - kopier dem herfra); herved fremkommer der mange flere resultater.

Old Russian Icons, Frescoes, Mosaics - indgangssiden ser ikke ud af noget, men bagved gemmer sig en skat af de gamle "klassiske" russiske ikoner i en usædvanlig god billedkvalitet i stor opløsning. Der er 6 sektioner og kun på russisk. Anvend evt. Free Translation Online til oversættelse. De 6 sektioner indeholder: Helt tidlige ikoner, Moskva ikoner, Novgorod ikoner, Theophanes, Andrei Rublev og Dionysius. Kan anbefales. (Alexander Stoll).

Virtuelt Ikonkatalog - en imponerende stor samling russiske ikoner, inddelt i sektioner: Gamle ikoner fra 11-16 årh.(176 stk.), Maria ikoner (151 stk.), Novgorod ikoner (52 stk.), Pskov ikoner (24 stk.), Tver ikoner (44 stk.) og Paul Korins gammelrussiske samling (20 stk.).
 Ikonerne i et par af sektionerne er desværre temmelig mørke, i andre sektioner til gengæld meget fine. NB: kun russisk tekst. Samlingen er dog meget velstruktureret og derfor let at navigere rundt i. Årstal kan læses uanset sprogkundskaber. Et besøg kan stærkt anbefales!
(Moscow's St Mitrophan of Voronezh Church and the Church of the Annunciation of the Most Holy Theotokos in Petrovsky Park).

Web Gallery of Art - her ligger en mindre samling af meget smukke ikoner fra det 13/14-16.årh. Søg "icon" i titel og klik på "Comment" for information. Ikonerne kan sendes som postkort. 

C. Ikoner uden informationer

The Coptic Network Picture Archive- emneindekseret. (Den kristne koptiske ortodokse kirke i Egypten).

Digital Icon Gallery - stor samling, emneopdelt. (Greek Orthodox Archdiocese of America).

Russian Icons - stor samling opdelt i 10 sektioner med ikoner fra forskellige perioder. NB: kun russisk tekst. (St.Petersburg Press).

Aquarium Icons - en lang række russiske ikoner i varierende billedkvalitet (mange gode, især fra listens første halvdel). Desværre er der ingen thumbnails. Klik på listen og klik derefter en gang til for at se ikonen i større format. Obs!: Informationer kun på russisk (derfor anbragt i denne kategori).

Ikone - en stor og meget fin samling af både berømte og mindre kendte ikoner. Mange pragteksemplarer fra det 14.-16. årh. De fleste i særdeles god billedkvalitet. Desværre kun på russisk, men dateringer er tydelige. Via indgangssiden kommer man til 5 sektioner: Gudsmoder, Kristus, engle, helgener samt festdagsikoner. Et besøg værd!

Holy Dormition Orthodox Church - en kirke præsenterer sine ikoner (knap 50 stk.) af nyere dato. (Holy Dormition, Cumberland, Rhode Island, tilknyttet The  Orthodox Church in America).

Icons of Ancient Russia - en mindre samling af russiske ikoner fra 11.-16. årh. To websider. Dateringer på russisk.

Gallery on Kotlovke - dette websted indeholder mange hundrede ikoner, men det er ikke helt let at navigere i, med mindre man er russiskkyndig. Fra hovedsiden med fotos kan anbefales et besøg i flg. samlinger: Архангельский собор (Arkhangelsk Cathedral), hvor der fra side 13ff kan ses en lang række ikoner. Denne sektion indeholder også liturgiske genstande, fresker m.m. i flot billedkvalitet. Den største ikonsamling kan ses under Кострома (Kostroma). Næsten alle ikonerne er fra tiden før 1800. Sektionen Переславль (Pereslavl) indeholder en del meget smukke eksemplarer ind imellem alt muligt andet. Også i Данилов монастырь (Danilov Monastery) kan man finde fine ikoner. Datering og info om hovedparten af ikonerne kun på russisk. En mere direkte vej kan være at skrive Икона i søgefunktionen.

 

Chat fora

Live Journal - russisk chat-forum, hvor folk har lagt mange smukke ikoner ind, nogle i meget stor opløsning i en overordentlig god kvalitet. De fleste ikoner er dateret. Bemærk særligt de ikoner som John Petrov har lagt ind. Websitet er let at navigere i, da man klikker sig bagud fra hovedsiden (dagens side) via "go:earlier" nederst på siderne. Dette chat-forum er et besøg værd!

 


-og her følger så nogle af de bedre kommercielle adresser:
Disse websteder er primært oprettet med salg for øje, men en del af dem indeholder faktisk oplysninger, som man vanskeligt kan finde andre steder, f.eks. om restaurering, om kopiering og om malerteknikken; desuden ofte en kort oversigtsartikel om ikonografi. Billedkvaliteten er i reglen god.
Ikonerne på de kommercielle adresser er opdelt i 2 kategorier: 1) antikvitethandlere med online udstillinger af gamle ikoner og 2) nutidige ikonmalere.
 

1. Antikvitetshandlere og auktionshuse

The Temple Gallery - dette fine galleri har online udstilling af flere hundrede ikoner i god kvalitet. Ret små billeder, men mange fine detaljer. Nye udstillinger to gange årligt. Et besøg værd! (London).

Russian Icon Gallery - en omfangsrig samling af russiske ikoner fra 1500 til 1917. Flotte forstørrelser med information. Flere nye udstillinger om året. Indbydende website. (Tallin, Estland).

Zoetmulder Ikonen - en stor samling russiske ikoner fra 15.-19. årh., inddelt i sektioner. Mange smukke eksemplarer i store forstørrelser. (Delft, Holland).

Sancta - udbyder en stor samling ikoner (de fleste fra 19.årh.) på 4 forskellige adresser. Store forstørrelser i god billedkvalitet. Der vises rigtig mange fine detaljer i særdeles flotte forstørrelser. Mange af ikonerne har et folkeligt præg og alle ikoner er ikke i lige god stand, men så er prisen også derefter. De ældste og dyreste ikoner udstilles her . Smuk layout. Sancta udstiller også her og  her. (Edgaras Mickevicius, Antikvitetshandler i Litauen).

Antique shop - her udstilles flere hundrede ikoner, næsten udelukkende fra det 19.årh. (butikken påstår, at 70% af ikonerne er fra 19.årh., men det gælder i hvert fald ikke online samlingen). Billedkvaliteten ikke så god på de første sider, men derefter er den fin. Der er mange smukke eksemplarer at købe i denne butik. (Tallin, Estland).

Artantique - en større, smuk udstilling af ikoner, langt overvejende fra det 19. årh. Fine forstørrelser i god billedkvalitet. Indbydende og overskuelig layout. Engelsk version. (Moskva).

True Russian Icons - en udstilling af ikoner af høj kvalitet. Informationer samt en del billedbeskrivelser. Billeder i meget høj opløsning. Nye udstillinger to gange årligt. Kig ind!

George Karpis Russian-arts - ikonerne vises kun i meget små forstørrelser. Korte beskrivelser af de enkelte ikoner.

The Slava Gallery - ret små forstørrelser af en noget svingende kvalitet, men der er fyldige beskrivelser af den enkelte ikon. Der vises desuden et par illustrative eksempler på restaurering.

Tóth-Ikonen - her udstilles en indbydende mindre samling russiske ikoner i overvejende god billedkvalitet. (Ferenc og Christel Tóth, Amsterdam).

Morsink Ikonen - mange smukke ikoner af høj kvalitet, herunder en del tidlige, udbydes til salg. De nyeste ikoner kan ses i en meget høj opløsning. Kun få informationer. (Jan Morsink, Amsterdam).

Auktionshaus Zeller - dette auktionshus udstiller såvel udbudte som solgte ikoner tilbage til 2002. Klik på et af auktionskatalogerne og søg på "Ikonen". Lidt svingende billedkvalitet; de fleste dog o.k. Mellemstore filer. (Michael Zeller, Lindau, Tyskland).

Antique Icons - dette kloster har en mindre samling af russiske ikoner fra 18.-19. årh. til salg. Gode forstørrelser af de fleste billeder. (Holy Cross Monastery, West Virginia, USA).

Gelos Auction - stort russisk auktionshus. Engelsk tekst på nogle af siderne. Læs om samlingen her. (Moskva, Rusland). Gelos har også en filial i Kiev, Ukraine.

Iconastas of Piccadilly - her udstilles en hel del ikoner fra 17.årh og senere. Kort information om den enkelte ikon. Ret små billedforstørrelser, desværre ikke alle i lige god kvalitet. (London).

Ikonengalerie Mönius - ikonudstilling. Filer i lidt svingende billedkvalitet. Lidt information på engelsk. Beskrivelser på tysk.

Milatz Ikonen - her udstilles ikoner med billedbeskrivelser. Flere fine eksemplarer, hvoraf desværre en del i ringe billedkvalitet. De allerede solgte ikoner mishandles af store solgt skilte hen over billederne. (Heerhugowaard, Holland).

Ikonengalerie-Rutz - udstilling af godt 50 ikoner, heraf en del meget gamle. Mindre formater med information. Billedkvalitet ikke den allerbedste. (Düsseldorf).

Russian Art - en stor privat samling af bl.a. ikoner til salg. Opdeling i sektioner efter datering, ellers ingen informationer. Noget uskarpe billeder. (Bern, Schweiz).

Ikonen-Galerie Horst R.Schmied - overskuelig udstilling af ca. 50 ikoner fra det 16.-19.årh. Også bronzeikoner. En del af ikonerne fremtræder slørede og lidt vel små. Ikke så megen fornyelse på denne tyske website. (Bad Griesbach).

Carlo Teardo Antiquario - antikvitetshandler med en hel del fine ikoner til salg. Italiensk. (Milano, Italien).

Ikonenhandel Grassmann - mindre udstilling af ikoner i fin gengivelse. (Berlin).

Brenske Gallery - et større udvalg af ikoner overvejende fra det 19.årh. Små filer i svingende billedkvalitet. (Stefan Brenske, München & Hannover, Tyskland samt i Zürich, Schweiz).

Russian-Antique - mange af ikonerne her vises desværre ikke frontalt, men der er mange fine detaljer. (New York).

The Russian Store - relativ stor udstilling. God billedkvalitet. Informationer om ikonerne. Artikler om relaterede emner.(Palm Beach, Florida).

Damascene Gallery - online shop med en mindre samling af gamle ikoner, nye håndmalede ikoner og prints på træ af de klassiske ikoner. (New Jersey, USA).

 

                                                 ______________________________

Ikonen Galerie Sophia - en lille samling gamle ikoner. Tysk website. (Zürich). 

Antikhof Neuenstein - mindre online udstilling. Ret små billedforstørrelser, men udførlige beskrivelser! Ingen opdatering i meget lang tid. (Neuenstein, Tyskland).

 2. Nutidige ikonmalere

Iconofile Resource Guide - en meget fyldig oversigt over moderne ikonmalere.

Palekhskaya Icon Painting Workshop - i denne workshop arbejder 14 ikonmalere, som laver ikoner af en sjælden høj kvalitet. Flere særdeles smukke eksemplarer.
Websitet er kun på russisk; benyt evt. et oversættelseprogram (f.eks. systran) eller naviger lidt rundt (der ligger ikoner bl.a. på denne side). Workshoppen har afholdt udstillinger mange steder, i indland og udlandet; den har lavet ikonostaser til forskellige kirker. Derudover fremstiller og restaurerer værkstedet fresker i kirker og klostre.

"Russian Icon" Moscow Icon-painting Center - dette website indeholder foruden moderne ikoner i fin kvalitet også nogle artikler om ikonmaleriets situation i dag. Mange links fungerer desværre ikke. Man kan gå til den russiske side, hvor der især i sektionen med St. Georg vises nogle spændende gamle ikoner. Russisk og engelsk.

Icon-painting Workshop Ekaterina - russisk workshop med samtidige ikoner. Kun på russisk, men find f.eks. rundt vha. engelske ord i link-adresserne på indekset. Klik ind på galleri, på restauration og arkiv for at se fine eksempler på ikoner fra 1990'erne til i dag samt en hel del illustrative eksempler på restaurering af beskadigede ikoner.

Ikons:Windows into Heaven - indeholder en mængde udmærket information om både græsk, byzantinsk og russisk ikonografi, illustreret med ikoner. Desuden et udførligt afsnit om håndværket samt links til andre ikonmalere. (Austin,Texas).

Iconography - Icon Arts - indeholder, udover kunstnerens ikoner, information om ikonernes historie og malerteknikken. (Austin, Texas).

Icons and Iconography - en af de bedre moderne ikonmalere. Ikke megen information, men et par eksempler på restaurering før og efter. (Vancouver, Canada).

Orthodox Icons Today - en mindre udstilling af Fedor Streltsovs moderne ikoner. God billedkvalitet. (Moskva).

Heavenly Art - Vivian Karayiannis udstiller her en sektion med godt en snes byzantinske ikoner. Kort artikel om ikonografi. (Houston).

Atelier Saint-André - denne workshop består af uafhængige ikonografer, elever af Egon Sendler, byzantinsk skole.  Websitet indeholder bl.a. en udførlig og interessant gennemgang af ikonmaleri trin for trin, rigeligt illustreret.

Henk Roersmas ikoner - denne ikonmaler er autodidakt og har malet i 32 år og haft adskillige udstillinger. Fine arbejder. (Lunteren, Holland).

Studio of Byzantine Icons "Theophanis the Cretan"  - kæmpe samling af bysantinske ikoner, især fra Kreta (de skriver, at de har 4937 filer i 89 albums!). Kig ind!
 

 

 

 

 

 

                 Slideshow 1                     Slideshow 2

 

 

Ikonostase
Deesis Range (most parts)
Andrei Rublev, 1408
The Dormition Cathedral, Vladimir

(skærmopløsning 1280x1024)

 

 

 

Oprettet d. okt. 2000                                    
Opdateret  13. april 2017 af 
Elin von Linstow
cand.mag. i historie og religion 
email: dariya@stofanet.dk
                          meditation1      meditation2      meditation3    meditation4