Den ortodokse kirke 
og dens ikoner

 
Generelt

Bemfrk: En parentes omkring et hyperlink angiver, at det har vfret/er ude af funktion. Hvis forbindelsen ikke kan genetableres efter et stykke tid, vil linket blive slettet fra denne hjemmeside.  


Byzantium - Paul Halsalls store velorganiserede website vedr. historiske studier af Byzans, inkl. tekster og billeder om den ortodokse kirke. Kortfattet introduktion. Adskillige godt kommenterede sxgefunktioner. Audio. Se Gallery angeende billedmateriale, bl.a. en del ikoner. (Tilknyttet Fordham University, New York).

Global Index - en alfabetisk liste over copy-frit materiale pe engelsk om den ortodokse kirke online. Sammesteds findes en Local Collection af tekster. (Karen Rf Keck and Norman Hugh Redington, St. Pachomius Library).

A Dictionary of Orthodox Terminology   - et fyldigt alfabetisk opslagsvfrk vedr. alt muligt inden for den ortodokse kirke. (Greek Orthodox Archdiocese of America).

Encyclopfdia Britannica - artikler om xstlig ortodoksi: historiske forlxb, trosindhold og liturgi (betaling for hele artikler!).

Mount Athos:The Holy Mountain - informativ side om Athos' historie og om klostrene med eksempler pe forskellige epokers kunst/ikoner. Fint billedmateriale. Ogse information om besxg pe Athos. (Makedonien, Grfkenland - se ogse nedenfor).

The Labyrinth - god sxgemaskine til middelalderstudier incl. religion og kunst; stor database under opbygning. (Tilknyttet Georgetown University, Washington D.C.).Ortodokse kirker

Her fxlger adresserne pe  nogle af de ortodokse kirker, som har lagt mest (relevant) materiale ud.

Ecumenical Patriarchate of Constantinople - indeholder mest materiale om kirkelige festdage og store kirkemxder. De har nu lagt deres billeder pe flickr.

Greek Orthodox Archdiocese of America - her ligger en stor mfngde information om stort set alt inden for den ortodokse kirke, hvoraf en hel del kan ses pe youtube. Billedmateriale pe flickr (mange dxde links). Sxgefunktion.

Orthodox Church in America - indeholder en del information om kirken, troen, bxn m.m. Ogse afsnit om ikoner (se nedenfor). Desuden en lfngere artikel om ortodoksi (klik pe  "Orthodox Christianity", derefter pe "The Orthodox Faith"). Dokumenter om familiepolitik (inklusiv homoseksualitet) samt andre kirkelige erklfringer.

Christian Coptic Orthodox Church of Egypt - websiden her hxrer ikke til de smarteste. Til gengfld er den meget informativ. I selve introduktionsteksten ligger henvisninger til den koptiske kirkes historie, liturgi, sakramenter, helligdage, kunst, arkitektur, musik m.m. Desuden bl.a. et afsnit om gnosticisme, og et om ikonografi. Billedmateriale (se om ikoner nedenfor).

Myriobiblos - et grfsk online bibliotek (library er pe flere sprog), som indeholder mange liturgiske tekster,  kirkedokumenter, artikler om kunst, teologi, filosofi m.m. (Den grfske kirkes e-tekst bibliotek). 

Den ortodokse kirkeforening  (da) - orientering om ortodoks kirke og teologi. Indeholder artikler bl.a. om deb, nadver, skriftemel, bibellfsning og faste. Nogle fe liturgiske tekster. Links og kalender over gudstjenester. Formelet er primfrt at etablere
ortodokst, kristent gudstjenesteliv i Danmark. Gudstjenestesproget er dansk. Organisatorisk er den danske menighed, som forestes af f. Poul Sebbelov, en filial af en stxrre menighed i Oslo, Hl Nikolai Menighet. Gudstjenester er ebne for alle.  (Kirkeforeningen "Gudsmoders Beskyttelse").


Links

Byzantine Studies Page -  pe denne webside er der et stort afsnit om generelle links til ortodoks kristendom samt links til ortodokse klostre og kirker. Klik pe Gallery og se ogse under Medieval Sourcebook. (Tilknyttet Fordham University, New York).Ikoner

Hensigten med denne samling af referencer til ikoner er at indbyde den besxgende til at fe et indblik i den ortodokse kirkes ikonografiske rigdom. Nogle er meske interesseret i at skaffe sig viden om den liturgiske brug af ikoner, andre xnsker meske blot et lille samvfr med disse 4vinduer ind til himlen`. Velkommen!

Hvad vil det sige at male/skrive en ikon? Det er der mange forskellige meninger om. Nogle ikonografer maler gentagelser af flere hundrede er gamle, isfr byzantinske og russiske, ikoner, mens andre oplxser bindingen til disse forlfg og arbejder mere frit, dog stadig inden for den ortodokse kirkes teologi og bestemte ufravigelige grundregler inden for ikonografi. Eksempler pe sidstnfvnte gruppe kan vfre nutidige rumfnske ikonografer (se nedenfor).

De fleste websteders ikoner kommer fxrst frem som thumbnails, som ved et klik forstxrres i varierende mel pe skfrmen. Det er ikke altid, at billedet kommer fluks frem, bl.a. er nogle af de russiske sider stadig (2019) langsomme. Se vfr lidt telmodig.
Bestrfbelsen har vfret kun er lfgge links ind, hvis ikoner gengives i en god billedkvalitet (i en skala fra antagelig/god til usfdvanlig flot).

Kommentarerne til ikonernes billedkvalitet henviser kun til ikonens tekniske kvalitet pe skfrmen. Der er ingen kommentarer til ikonens udfxrelse eller standard.

Alle ikonerne her pe denne side kan ses i forstxrrelser. For at undge skrift pe siderne med forstxrrelserne, aktiveres links til de websites, som ikonerne stammer fra, direkte ved et klik pe ikonen, sefremt det stadig er muligt (mange websites er efterhenden dxde).


Ikonografi

Icon Painting
- et super websted! Fremragende introduktion til russisk ikonmaleri: Information om forskellige teknikker, de forskellige skoler (Kiev, Novgorod, Moskva og Pskov) og kunstnere (Theophanes, Rublev o.a.). Gennemgang af de mange temaer, der ger igen i ikonmaleri, rigeligt illustreret med eksempler i god billedkvalitet. (Tilknyttet Rollins College, Florida).


Future Iconographers - Aidan Hart's informative artikel: "Today and Tomorrow: Principles in the training of Future Iconographers". A must!

Novgorodian Icon-Painting - en lang, grundig og informativ artikel, fyldt med kommenterede eksempler pe Novgorodskolens ikoner. (Officiel website om Novgorod, Rusland).

The icons of Macedonia - kort artikel om fresco- og ikonmaleri i Macedonien. (Macedonian Culture and Information Centre, London).

Russian Orthodox Cathedral - i sektionerne "Icons of the Mother of God", "Lives of Saints" samt "Orthodox Feasts" ligger information om kirkeerets festdage og helgener. Sme ikoner illustrerer en del af teksten. (The Russian Orthodox Cathedral of St. John the Baptist, Washington, D.C.).

Byzantine Art Icons - dette vfrksted har malet ikoner til mange kirker i Grfkenland og andre steder i verden. Indeholder sider om sevel "portable icon technique" som "wall icon technique"; desuden et eksempel pe en bxn.  (Privat, Grfkenland).

Coptic Iconography - lille website om den neo-koptiske ikonografi med eksempler pe ikoner (kurser i London).

Neo Coptic Inconography - interessant interview i Orthodox Arts Journal med illustrationer.

Archimandrite Zenon - Aidan Hart har skrevet en lang, informativ artikel med illustrationer om den berxmte ikonmaler Zenon (Theodor). I slutningen af artiklen anfxres links til Zenons arbejder.

- se ogse nedenfor for flere sider om ikonografi

Ikonerne er opdelt i flg. tre kategorier:

A. Ikoner med billedbeskrivelse

The State Hermitage Museum - her ligger mange fine eksempler pe gamle russiske ikoner. Sxg pe "icons". (Sct. Petersborg, Rusland).

Kirchen Kalender - indeholder en samling ikoner tilknyttet kirkeerets forskellige festdage. Ogse en side vedr. menedernes festikoner. Tysk website.

Early Christian and Byzantine Image Pages - et flot og omfangrigt websted, tilknyttet undervisningsbrug. En guldgrube af fresker, mosaikker, metalkunst, ikoner, illuminerede manuskripter, kirker, klostre og meget, meget andet i smukke, store gengivelser. Ikonerne er (primfrt) samlet i sektionerne "Sinai Icons", "Festival Icons" (3 sider), "The Theotokos", "Christ" og "Contemporary Russian Art". (Prof. Joe Byrne, Belmont University, Tennessee).

Icons of Bosnia-Herzegovina - et meget fint site med udfxrlig tekst om kirker, klostre og ikoner i omredet. Smukke gamle ikoner fra 16.-19. erh. God billedkvalitet. Her gives der ogse et indtryk af krigens fxlger for den religixse kunst. (Svetlana Rakic, flygtet fra Sarajevo 1992, nu tilknyttet Franklin College, Indiana).

Belarusian School of Icon Painting - mindre samling af fine gamle ikoner med billedbeskrivelser fra et omrede, som de ffrreste meske kender til. Fin billedkvalitet. Tekst om ikonografi og ikoners rette brug. (Hviderusland).

Sacred Art Gallery - her ligger 84 ikoner online af en meget stor privat samling. Ikonerne spfnder fra tiden ca.1650 til 1918. De er placeret i kronologisk rfkkefxlge med de fldste ikoner fxrst. Bemfrk: Meget velegnet til undervisning pga. udfxrlige beskrivelser af hver ikon. Fremragende billedkvalitet i gode forstxrrelser. (James and Tatiana Jackson Collection, Cedar Falls, Iowa - samlingen ligger pe James Jacksons website med salg).

Mount Athos: The Holy Mountain - det siges her, at der findes omkring 20.000 ikoner pe Mount Athos. En lille brxkdel af disse prfsenteres her i ikonografisk sammenhfng. Meget smukke i fin billedkvalitet. Samme side indeholder ogse et afsnit om mosaikker og vfgmaleri. (Makedonien, Grfkenland).

Ethiopian Icons - interessant lille samling af etiopiske ikoner. To sektioner: 1) "Faith" med ikonudstillingen og 2) "Science", som er en illustrativ gennemgang af restaureringsprocessen. (National Museum of African Art, Smithsonian Institution).

St. Catherine's Monastery - en artikel om Sct. Catherine klostret pe Sinai, ledsaget af tekst om ikonografi samt oplysninger om udvalgte ikoner. Henvisninger til videoer og artikler. (John Watson for Imago Dei, Dom Alex Echeandma).

Metmuseum icons - ikke en sfrlig imponerende udstilling af ikoner. Det bedste er at sxge pe "icon" og sortere i det, der kommer frem. Mange af ikonerne er uvist af hvilken grund gengivet i sort/hvid. Udfxrlig information ved den enkelte ikon. (Metropolitan Museum of Art).

Byzantium - en lang informativ artikel, som redegxr for en stor del af ikonerne fra Metmuseums udstilling "Faith and Power 1261-1557", tilbage i 2004. Selve ikonerne vises i lille format, men billedkvaliteten er ok. (Carter B. Horsley, The City Review Inc., New York).

Icons of Macedonia - en stor og smuk samling tidlige ikoner fra 11.- 16. erh. Mange af ikonerne er blevet beskadiget og er blevet nfnsomt restaureret. Overvejende museumsstykker i rimeligt gode forstxrrelser. Udfxrlig beskrivelse og information. Fyldig artikel om "ikonens historie" i Makedonien.

The British Museum - brug sxgefunktionen til sevel ikonsamlingen som til de korte ikonografiske artikler. Eller prxv denne tilgang: Research -> Online research catalogues -> Russian icons -> Preface og klik derefter pe "All objects", se kommer der 74 ikoner frem. Museet har ogse 22 byzantinske ikoner (2019). Udfxrlige informationer ved hver ikon.

 

B. Ikoner med nogle fe informationer

Gallerie di Palazzo Leoni Montanari - en omfattende samling russiske ikoner fra det 13.-20. erh. ligger i dette online galleri som en permanent udstilling. Italiensk og engelsk.(Vicenza, Italien).

Icons of the Saris Museum - indeholder en samling ikoner fra Saris Museum i Bardejov i Slovakiet med informationer om datering og oprindelsested. (Walter Maksimovich, Kensington MD, USA).

Orthodox Icons -  nye og gamle ikoner i skxnsom blanding; der mgl. dateringer. Smukke i de store stxrrelser. (Orthodox Christian Fellowship - undge clip-art pe denne side).

Novgorod Icon Gallery - stor samling indekseret efter emne og periode. Ingen eller kun fe informationer. Billedkvalitet ikke helt i top. Lang artikel om ikonmaleri.(Officiel website om Novgorod, Rusland).

Serbian Orthodox Diocese - en samling (delvis beskadigede) serbiske ikoner. God billedkvalitet. Indeholder desuden bl.a. udfxrlige beskrivelser af et par klostre, illustreret med billeder. Introduktioner med ikoner til Kosovos og Metohias historie og kulturelle arv. (Serbian Orthodox Diocese of Raska and Prizren).

Old Russian Icons - indeholder en lille samling af de kendte fine gamle ikoner, bl.a. af Andrei Rublev. Ikke se god billedkvalitet. (
The Russian Art Gallery, London).

Russian Icons Gallery  - japansk website, klik ind pe "Plates" for at se ikoner. Kort engelsk tekst.

The Passions of Christ - indeholder 15 gamle ikoner fra Cypern, hvoraf nogle ikke er i ret god stand. Ikonerne er samlet omkring peskens motiver (og lagt ud med et politisk motiv for xje, pe denne grfsk-ortodokse website).

Old Serbian Icons - her ligger nogle meget gamle (og delvis beskadigede) serbiske ikoner. Interessant. Desvfrre er billedkvaliteten ikke helt god.     

World's Great Madonnas - en samling af historiske billeder af jomfru Maria, men herunder kun enkelte ikoner. Indgangssiden er centreret om bebudelsen og Jesu fxdsel. Se ogse "archive of past images".  Kun fe informationer.

Lemko Icons - her ligger 7 meget smukke ikoner fra polske museer. Storformat i fin kvalitet. Desuden en lang artikel om ikonografi. (Walter Maksimovich, Kensington MD, USA).

Pearls of Folk Architecture - en meget interessant side om gamle trfkirker fra 1700-tallet og eksempler pe ikonostaser og ikoner i omredet ved Karpaterbjergene. Billeder af lidt varierende kvalitet og stxrrelse. Har samme domfne som Lemko Icons (ovenfor). Hvis man ger tilbage til hovedsiden: Religious Life, finder man forskellige links til andre sider med et lidt "anderledes" indhold, bl.a. flere artikler om trfkirkerne og deres arkitektur. Som webmaster selv se rigtigt skriver: "Lemko site is an organizational disaster but has lots of good information". (Walter Maksimovich, Kensington MD, USA).

Icon Painting in Belarus - her ligger mange spfndende og lidt "anderledes" ikoner fra 15.-18.erh. Gode  billedforstxrrelser! 

Icons of the Church Year - ikonerne her er opdelt efter kirkeeret. Der er henvisninger til tekst om de fleste tilknyttede festdage, dvs. ikonerne placeres i deres rette sammenhfng, men de er uden dateringer! Nye og gamle ikoner ligger mellem hinanden, alle i god billedkvalitet. En del af ikonerne skfmmes dog af "overskrifter" pefxrt selve ikonen.
Sammesteds ligger siden Icons of the Mother of God, som indeholder en liste af sme ikoner. Der findes ogse en side med en kortfattet tekst og billeder af mirakel-ikoner af Guds Moder. (Orthodox Church in America).

Russian Icons - Olga's Gallery - et meget smukt galleri med mange af de klassiske russiske ikoner i meget flot storformat. Der er 3 sektioner samt sfrlige sider, med korte biografier, om Theophanes, Andrei Rublev og Dionysius.
Nfsten alle ikoner daterer sig fra 11.-16. erh. og findes nu i museumssamlinger i St. Petersborg, Novgorod og Moskva.
Kort information om hver ikon samt om ikonografi.

Icons from Struga (Makedonien) - en mindre samling med kort information. (Fader Stefan Sandzhakoski).

Our Lady of Balamand - dette kloster i det nordlige Libanon udstiller en mindre samling ikoner. Der er forskellig udmfrket information om ikonerne, men ingen dateringer. (Our Lady of Balamand Patriarchal Monastery, Libanon).

The Irkutsk Art Museum - en lille fin samling af ikoner fra 15.-18. erh. Flot billedkvalitet. Russisk, men sxg pe Икона.
(The Art Museum of Irkutsk, Sibirien).

Old Russian Icon Painting - samlingen af fine ikoner fra 14.-19 erh. vises ikke lfngere, kun 2 ikoner (The Sergiev Posad State History and Art Museum-Reserve, Moskva regionen).

Iconography - her ligger en samling pe flere hundrede ikoner fra fortrinsvis det 14.-17. erh. i meget fin billedkvalitet. Start med at klikke pe Иконография. Navigationen kan forekomme noget diffus; mapperne er organiseret efter emner, se nogle ikoner dukker op flere steder. Information pe russisk om tid og sted (oprindelig samt nuvfrende placering af det enkelte ikon). Bibliografi. Sxgefunktion. Benyt evt. et program som Free Translation Online, som nemt oversftter fra russisk til engelsk. Dette website anbefales varmt!

Christianity in icons, murals & mosaics - her udstilles omkring tre hundrede gamle ikoner af de kendte mestre og fra de store ikonskoler. Billedkvaliteten er stort set i orden. Galleriet er emneopdelt, men man kan ogse vflge andre indgange: ikonskoler, ikonmalere, ikonernes nuvfrende placeringer i kirker, klostre og museer samt en indgang, hvor man kan se, hvordan ikonerne hxrer sammen i ikonostasen. Bemfrk at den russiske version af websitet indeholder flere ikoner end den engelske version. En rundtur pe disse websider kan anbefales.

Christian image - en meget stor samling fortrinsvis gamle ikoner. Ret sme filer i overvejende god gengivelse. Billedbeskrivelse ved flere af ikonerne. Ved hver ikon en "stemmeboks", hvor man kan give sin mening til kende.
I den russiske version af websitet findes mange flere ikoner end i den engelske version. Den er et besxg vfrd, isfr pga. de mange byzantinske/grfske ikoner.

The Moscow Kremlin - museet udstiller mange ikoner i gode stxrrelser. Den engelske side indeholder ffrre ikoner end den russiske. (Moscow Kremlin Museums)

Saint Andrey Rublyov's Icons - her udstilles 17 fine ikoner af Rublev i god billedkvalitet. Ikonerne kan forstxrres to gange (2. gang: klik pe "Cсылка"). Kun pe russisk.

Virtual Collection of Icons - Samlingen er emneopdelt - den angivne adresse begynder med Treenigheden. Derefter klikkes pe sektionerne: Kristus, Deesis, Gudsmoder1, Gudsmoder2, Sofia, Festdage NT, Festdage, Helgener1, Helgener2 samt Andre (benyt indeks xverst i ruden - anvend evt. et oversfttelsesprogram som Free Translation Online eller google translate). Samlingen er af blandet indhold, men den indeholder mange fine eksemplarer. Kun russisk. (Nesusvet, privat).

Palekh Icons - en samling ikoner fra Palech fra 17.-19. erh. Ingen systematik i oplistningen. Noget svingende billedkvalitet. De fleste ikoner fra State Museum of Palekh Art.

Odigia Ikonenmuseum - en udstilling af gamle ikoner med typebeskrivelser, bl.a. af Johannes Dxberen. Informative eksempler pe restaurering. Information desvfrre kun pe hollandsk. Billedkvaliteten o.k. (Odegia Institute, Haag, Holland).

Culture of Russia - en stor og usfdvanlig flot udstilling af de berxmte pragteksemplarer af russiske ikoner. Websitet er, bortset fra forsiden, kun pe russisk, og det er lidt vanskeligt at navigere i. Men det betaler sig helt bestemt at have lidt telmodighed her. Klik pe listen neden for, f.eks. de russiske ord Богоматерь og Спас (dvs. ordene for  gudsmoder og Kristus), herved fremkommer der mange flere resultater.

Virtuelt Ikonkatalog - en imponerende stor samling russiske ikoner, inddelt i sektioner: Gamle ikoner fra 11-16 erh.(176 stk.), Maria ikoner (151 stk.), Novgorod ikoner (52 stk.), Pskov ikoner (24 stk.), Tver ikoner (44 stk.) og Paul Korins gammelrussiske samling (20 stk.).
Ikonerne i et par af sektionerne er desvfrre temmelig mxrke, i andre sektioner til gengfld meget fine. NB: kun russisk tekst. Samlingen er dog meget velstruktureret og derfor let at navigere rundt i. Erstal kan lfses uanset sprogkundskaber. Et besxg kan stfrkt anbefales!
(Moscow's St Mitrophan of Voronezh Church and the Church of the Annunciation of the Most Holy Theotokos in Petrovsky Park).

Web Gallery of Art - her ligger en samling af meget smukke ikoner fra det 13/14-16.erh. Sxg "russian icon", "greek icon " and "byzantine icon" i titel og klik pe "Comment" for information. Ikonerne kan sendes som postkort. 

C. Ikoner uden informationer

The Coptic Network Picture Archive- emneindekseret. (Den kristne koptiske ortodokse kirke i Egypten).

Russian Icons - stor samling opdelt i 10 sektioner med ikoner fra forskellige perioder. NB: kun russisk tekst. (St.Petersburg Press).

Aquarium Icons - en lang rfkke russiske ikoner i varierende billedkvalitet (mange ret derlige). Desvfrre er der ingen thumbnails. Informationer kun pe russisk (derfor anbragt i denne kategori).

Holy Dormition Orthodox Church - en kirke prfsenterer sine ikoner (ca. 50 stk.) af nyere dato. Kun thumbnails. (Holy Dormition, Cumberland, Rhode Island, tilknyttet The Orthodox Church in America).

Icons of Ancient Russia - en mindre samling af russiske ikoner fra 11.-16. erh. To websider. Dateringer pe russisk.

Gallery on Kotlovke - dette websted indeholder mange hundrede ikoner, men det er ikke helt let at navigere i, med mindre man er russiskkyndig. Fra hovedsiden med fotos kan anbefales et besxg i flg. samlinger: Архангельский собор (Arkhangelsk Cathedral), hvor der fra side 13ff kan ses en lang rfkke ikoner. Denne sektion indeholder ogse liturgiske genstande, fresker m.m. i flot billedkvalitet. Den stxrste ikonsamling kan ses under Кострома (Kostroma). Nfsten alle ikonerne er fra tiden fxr 1800. Sektionen Переславль (Pereslavl) indeholder en del meget smukke eksemplarer ind imellem alt muligt andet. Ogse i Данилов монастырь (Danilov Monastery) kan man finde fine ikoner. Datering og info om hovedparten af ikonerne kun pe russisk. En mere direkte vej kan vfre at skrive Икона i sxgefunktionen.

 

Chat fora

Live Journal - russisk chat-forum om alt muligt, men hvor folk ogse har lagt mange smukke ikoner ind, nogle i meget stor oplxsning i en god kvalitet. De fleste ikoner er dateret. Bemfrk sfrligt de ikoner som John Petrov har lagt ind. Websitet er let at navigere i, da man klikker sig bagud fra hovedsiden (dagens side) via "go:earlier" nederst pe siderne. Dette chat-forum er et besxg vfrd, selv om aktiviteten lader til at vfre ophxrt for en del er siden!

 

                                                     -----------------------


-og her fxlger se nogle henvisniger til salg af ikoner og til nutidig ikonmaling
Selv om mange af disse websteder primfrt er oprettet med salg for xje, indeholder en del af dem faktisk oplysninger, som man vanskeligt kan finde andre steder, f.eks. om restaurering, om kopiering og om malerteknikken; desuden ofte en kort oversigtsartikel om ikonografi. Billedkvaliteten er i reglen god.
Nedenfor de 2 kategorier: 1) antikvitethandlere med online udstillinger af gamle ikoner og 2) nutidige ikonmalere.
 

1. Antikvitetshandlere og auktionshuse

The Temple Gallery - dette fine galleri har online udstilling af flere hundrede ikoner i god kvalitet. Ret sme billeder, men mange fine detaljer. Nye udstillinger to gange erligt. Et besxg vfrd! (London).

Russian Icon Gallery - en omfangsrig samling af russiske ikoner fra 1500 til 1917. Flotte forstxrrelser med information. Flere nye udstillinger om eret. Indbydende website. (Tallin, Estland).

Zoetmulder Ikonen - en stor samling russiske ikoner fra 15.-19. erh., inddelt i sektioner. Mange smukke eksemplarer i store forstxrrelser. (Delft, Holland).

Ikonengallerie Dritsoulas - et tysk galleri udstiller ikoner i flot billedkvalitet. Tekst om ikoner og til ikonsamlere (M|nchen).

Sancta - udbyder en stor samling ikoner (de fleste fra 19.erh.) pe 4 forskellige adresser. Store forstxrrelser i god billedkvalitet. Der vises rigtig mange fine detaljer i sfrdeles flotte forstxrrelser. Mange af ikonerne har et folkeligt prfg og alle ikoner er ikke i lige god stand, men se er prisen ogse derefter. De fldste og dyreste ikoner udstilles her . Smuk layout. Sancta udstiller her. (Edgaras Mickevicius, Antikvitetshandler i Litauen).

Antique shop - her udstilles flere hundrede ikoner, nfsten udelukkende fra det 19.erh. (butikken pester, at 70% af ikonerne er fra 19.erh., men det gflder i hvert fald ikke online samlingen). Billedkvaliteten ikke se god pe de fxrste sider, men derefter er den fin. Der er mange smukke eksemplarer at kxbe i denne butik. (Tallin, Estland).

Artantique - en stxrre, smuk udstilling af ikoner, langt overvejende fra det 19. erh. Fine forstxrrelser i god billedkvalitet. Indbydende og overskuelig layout. Engelsk version. (Moskva).

True Russian Icons - en udstilling af ikoner af hxj kvalitet. Informationer samt en del billedbeskrivelser. Billeder i meget hxj oplxsning. Nye udstillinger to gange erligt. Kig ind!

George Karpis Russian-arts - ikonerne vises kun i meget sme forstxrrelser. Korte beskrivelser af de enkelte ikoner.

The Slava Gallery - ret sme forstxrrelser af en noget svingende kvalitet, men der er fyldige beskrivelser af den enkelte ikon. Der vises desuden et par illustrative eksempler pe restaurering.

Tsth-Ikonen - her udstilles en indbydende mindre samling russiske ikoner i overvejende god billedkvalitet. (Ferenc og Christel Tsth, Amsterdam).

Morsink Ikonen - mange smukke ikoner af hxj kvalitet, herunder en del tidlige, udbydes til salg. De nyeste ikoner kan ses i en meget hxj oplxsning. Kun fe informationer. (Jan Morsink, Amsterdam).

Auktionshaus Zeller - dette auktionshus udstiller sevel udbudte som solgte ikoner tilbage til 2002. Klik pe et af auktionskatalogerne og sxg pe "Ikonen". Lidt svingende billedkvalitet; de fleste dog o.k. Mellemstore filer. (Michael Zeller, Lindau, Tyskland).

Antique Icons - dette kloster har en mindre samling af russiske ikoner fra 18.-19. erh. til salg. Gode forstxrrelser af de fleste billeder. (Holy Cross Monastery, West Virginia, USA).

Gelos Auction - stort russisk auktionshus. Engelsk tekst pe nogle af siderne. Lfs om samlingen her. (Moskva, Rusland). Gelos har ogse en filial i Kiev, Ukraine.

Iconastas of Piccadilly - her udstilles en hel del ikoner fra 17.erh og senere. Kort information om den enkelte ikon. Ret sme billedforstxrrelser, desvfrre ikke alle i lige god kvalitet. (London).

Ikonengalerie Mvnius - ikonudstilling. Filer i lidt svingende billedkvalitet. Lidt information pe engelsk. Beskrivelser pe tysk.

Milatz Ikonen - her udstilles ikoner med billedbeskrivelser. Flere fine eksemplarer, hvoraf desvfrre en del i ringe billedkvalitet. De allerede solgte ikoner mishandles af store solgt skilte hen over billederne. (Heerhugowaard, Holland).

Ikonengalerie-Rutz - udstilling af godt 50 ikoner, heraf en del meget gamle. Mindre formater med information. Billedkvalitet ikke den allerbedste. (D|sseldorf).

Russian Art - en stor privat samling af bl.a. ikoner til salg. Opdeling i sektioner efter datering, ellers ingen informationer. Noget uskarpe billeder. (Bern, Schweiz).

Ikonen-Galerie Horst R.Schmied - overskuelig udstilling af ca. 50 ikoner fra det 16.-19.erh. Ogse bronzeikoner. En del af ikonerne fremtrfder slxrede og lidt vel sme. Ikke se megen fornyelse pe denne tyske website. (Bad Griesbach).

Carlo Teardo Antiquario - antikvitetshandler med en hel del fine ikoner til salg. Italiensk. (Milano, Italien).

Ikonenhandel Grassmann - mindre udstilling af ikoner i fin gengivelse. (Berlin).

Brenske Gallery - et mindre udvalg af ikoner overvejende fra det 19.erh. Sme filer. (Stefan Brenske, M|nchen & Hannover, Tyskland samt i Z|rich, Schweiz).

Russian-Antique - mange af ikonerne her vises desvfrre ikke frontalt, men der er mange fine detaljer. (New York).

The Russian Store - relativ stor udstilling. God billedkvalitet. Informationer om ikonerne. Artikler om relaterede emner.(Palm Beach, Florida).

Damascene Gallery - online shop med en mindre samling af gamle ikoner, nye hendmalede ikoner og prints pe trf af de klassiske ikoner. (New Jersey, USA).

 

                                                 ______________________________

Ikonen Galerie Sophia - en lille samling gamle ikoner. Tysk website. (Z|rich). 

Antikhof Neuenstein - mindre online udstilling. Ret sme billedforstxrrelser, men udfxrlige beskrivelser! Ingen opdatering i meget lang tid. (Neuenstein, Tyskland).

 2. Nutidige ikonmalere

Iconofile Resource Guide - en meget fyldig oversigt over moderne ikonmalere.

Dr. Georg Kordis - en master ikonograf !, spfndende, foruden ikoner store freskomalerier i kirker, forsxger at forene modernitet med troskab over for traditionen. Se Kordis egen website med ikoner. Informativt interview. (Athen, Grfkenland)

Betsy Porter Art and Iconography  - et sfrdeles informativt website. Foruden ikonografens ikongalleri, er der ikonkurser og meget grundige anvisninger pe, hvordan man maler en ikon trin for trin (Californien, U.S.A.)

Palekhskaya Icon Painting Workshop - i denne workshop arbejder 14 ikonmalere, som laver ikoner af en sjflden hxj kvalitet. Flere sfrdeles smukke eksemplarer.
Websitet er kun pe russisk; benyt evt. et oversfttelseprogram (f.eks. systran) eller naviger lidt rundt (der ligger ikoner bl.a. pe denne side). Workshoppen har afholdt udstillinger mange steder, i indland og udlandet; den har lavet ikonostaser til forskellige kirker. Derudover fremstiller og restaurerer vfrkstedet fresker i kirker og klostre.

"Russian Icon" Moscow Icon-painting Center - dette website indeholder foruden moderne ikoner i fin kvalitet ogse nogle artikler om ikonmaleriets situation i dag. Mange links fungerer desvfrre ikke. Man kan ge til den russiske side, hvor der isfr i sektionen med St. Georg vises nogle spfndende gamle ikoner. Russisk og engelsk.

Icon-painting Workshop Ekaterina - russisk workshop med samtidige ikoner. Kun pe russisk, men find f.eks. rundt vha. engelske ord i link-adresserne pe indekset. Klik ind pe galleri, pe restauration og arkiv for at se fine eksempler pe ikoner fra 1990'erne til i dag samt en hel del illustrative eksempler pe restaurering af beskadigede ikoner.

St. John the Theologian Iconpainters Brotherhood - Lasha Kintsurashvili har dekoreret mange kirker i Georgien. Interessant. De georgiske ikoner er opdelt i 1. arkaisk stil og 2. klassisk stil. Ge ikke glip af de charmerende malerier (main gallery, ikke religixs kunst) samt de 2 videoer med fresker.

Ikons:Windows into Heaven - indeholder en mfngde udmfrket information om bede grfsk, byzantinsk og russisk ikonografi, illustreret med ikoner. Desuden et udfxrligt afsnit om hendvfrket samt links til andre ikonmalere. (Austin,Texas).

Iconography - Icon Arts - indeholder, udover kunstnerens ikoner, information om ikonernes historie og malerteknikken. (Austin, Texas).

Orthodox Icons Today - en mindre udstilling af Fedor Streltsovs moderne ikoner. God billedkvalitet. (Moskva).

Sacret Art Studio  - Vivian Karayiannis udstiller ikoner fra sit studio. (Houston).

Atelier Saint-Andri - denne workshop bester af uafhfngige ikonografer, elever af Egon Sendler, byzantinsk skole.  Websitet indeholder bl.a. en udfxrlig og interessant gennemgang af ikonmaleri trin for trin, rigeligt illustreret.

Henk Roersmas ikoner - denne ikonmaler er autodidakt og har malet i 32 er og haft adskillige udstillinger. Fine arbejder. (Lunteren, Holland).

Galleri St. Helene - kursus i ikonmaling - her kan man lfre at male ikoner i dejlige omgivelser hos ikonmaler Anne-Marie Valton. (Tisvildeleje, Danmark)

Orthodox Byzantine Iconography - smukke ikoner og fresker af Vladimir Grygorenko (Dallas, U.S.A.). Bemfrk ogse den interessante artikel/interview: rediscovering iconography. Se ogse hans fornemme arbejde pe youtube, https://www.youtube.com/watch?v=plWk2G-xrSI

Aidan Hart Sacred Icons - ikonograf og lfrer for mange elever. Udstiller mange af sine ikoner pe websitet i fin kvalitet. Ogse freskomaler. Informativ omfattende lfrebog: Techniques of icon and wall painting (England).

Prosopon School of Iconology - introduktion af elever til byzantinsk ikonografi i praksis og teori. Mange studioer i U.S.A. samt et par i Rusland og i Estland. Adskillige ikonografer tilknyttet undervisningen. Fine ikoner udstilles.


Rumfnske ikonografer: - ikke alle har websites, men et udvalg af deres spfndende ikoner kan ses pe pinterest

Liviu Dumitrescu - en af de unge, meget dygtige ikonografer. Ikoner, freskoer og restoration. Se video (Contemporary Religious Art) pe YouTube. Ikonografens seneste arbejder er et voldsomt og spfndende brud med hans tidligere mere traditionelle ikonmaling (Bukarest, Rumfnien)

Gregore Popescu  - kun pe rumfnsk

Elena Murariu Modern Art of Icons  - meget eksperimenterende

Ioan Popa - ingen website, men en hel del af hans ikoner kan se i det interessante interview med ham her

Gabriel Toma Chituc - Mihai Coman - Nicolae Balan    -   har alle en prfsentation af udvalgte ikoner i den informative artikel her

Eliseea Papacioc  - en artikel om den rumfnske ortodokse nonne og hendes arbejder. Nogle af hendes ikoner kan ses pe Pinterest.

Anton & Ekaterina Daineko - delvis pe engelsk, kurser, bede ikon-og freskomaleri (Minsk,Belarus) 

Studio "Theophanis the Cretan" - trods navnet er dette mest af alt en vfldig stor samling af byzantinske ikoner, hvor besxgende selv kan bidrage med at lfgge fotos af ikoner ind (og stemme pe nogle, hvis man har lyst). Mange af ikonerne kan ses i stort format, de kan downloades og evt. anvendes som forlfg eller inspiration til egen brug. (Studiet ligger i det xstlige Thessaloniki)

Todor Mitrovic - inspirerende ikonograf fra Serbien. Ingen website, men et stort udvalg af hans ikoner kan ses i det interessante interview om aspekter ved nutidig ikonografi. Der rejses mange vfsentlige spxrgsmel om det at male en ikon.

(Byzantine Art Studio)- her ses bl.a. store ikonografiske arbejder af Fr. Theodore Koufos og hans elev og kollega Valentin Streltsov. Video viser imponerende arbejde i kirke. Synspunkter pe ikonografi og ikonens betydning. Ikonografens "regler" fxr og under arbejdet m.v. (Studio i Toronto, Canada)

Sacred Murals Studio - her kan man se Phil Davydovs og Olga Shalamovas spfndende arbejder. Igen har Orthodox Arts Journal, et hxjst anbefalelsesvfrdigt tidsskrift, bragt interessante interviews, her med begge de to russiske ikonografer. Bl.a.omtales forholdene for russiske ikonmalere i sovjettiden. Se ogse interview her (St. Petersborg, Rusland)

 


 

 

 

 

 

 

                 Slideshow 1                     Slideshow 2

 

 

Ikonostase
Deesis Range (most parts)
Andrei Rublev, 1408
The Dormition Cathedral, Vladimir

(skfrmoplxsning 1280x1024)

 

 

 

Oprettet d. okt. 2000                                    
Opdateret  5. maj 2019 af 
Elin von Linstow
cand.mag. i historie og religion 
email: dariya@stofanet.dk
                          meditation1      meditation2      meditation3    meditation4